artykuł nr 1

UCHWAŁA NR XLI/306/22 RADY GMINY KODRĄB z dnia 22 sierpnia 2022 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXX/204/06 Rady Gminy Kodrąb z dnia 21 marca 2006 r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości zabudowanej stanowiącej mienie komunalne do wynajęcia