artykuł nr 1

Zarządzenie Nr 59/2020 Wójta Gminy Kodrąb z dnia 30 listopada 2020 roku