artykuł nr 1

Zarządzenie Nr 55/2020 Wójta Gminy Kodrąb z dnia 6 listopada 2020 roku