artykuł nr 1

Zarządzenie Nr 53/2020 Wójta Gminy Kodrąb z dnia 26 października 2020 roku