artykuł nr 1

Zarządzenie Nr 17/2018 Wójta Gminy Kodrąb z dnia 1 marca 2018 roku