artykuł nr 1

Zarządzenie Nr 5/2018 Wójta Gminy Kodrąb z dnia 10 stycznia 2018 roku