artykuł nr 1

Zarządzenie Nr 1/2018 Wójta Gminy Kodrąb z dnia 2 stycznia 2018 roku