artykuł nr 1

Zarządzenie Nr 59/2017 Wójta Gminy Kodrąb z dnia 27 grudnia 2017 roku