artykuł nr 1

Zarządzenie Nr 50/2017 Wójta Gminy Kodrąb z dnia 14 listopada 2017 roku