artykuł nr 1

Zarządzenie Nr 34/2017 Wójta Gminy Kodrąb z dnia 1 sierpnia 2017 roku