artykuł nr 1

Zarządzenie Nr 33/2017 Wójta Gminy Kodrąb z dnia 21 lipca 2017 roku