artykuł nr 1

Zarządzenie Nr 27/2017 Wójta Gminy Kodrąb z dnia 30 czerwca 2017 roku