artykuł nr 1

Zarządzenie Nr 7/2017 Wójta Gminy Kodrąb z dnia 1 marca 2017 roku