artykuł nr 1

Zarządzenie Nr 80/2014 Wójta Gminy Kodrąb z dnia 30 grudnia 2014 roku