artykuł nr 1

Zarządzenie Nr 68/2013 Wójta Gminy Kodrąb z dnia 31 grudnia 2013 roku