artykuł nr 1

Zarządzenie Nr 66/2013 Wójta Gminy Kodrąb z dnia 11 grudnia 2013 roku