artykuł nr 1

Zarządzenie Nr 65/2013 Wójta Gminy Kodrąb z dnia 9 grudnia 2013 roku