artykuł nr 1

Wniosek o ustalenie numeru porządkowego