artykuł nr 1

Zarządzenie Nr 78/2012 Wójta Gminy Kodrąb z dnia 20 grudnia 2012 roku