artykuł nr 1

Zarządzenie Nr 104/2011 Wójta Gminy Kodrąb z dnia 30 grudnia 2011 roku