artykuł nr 1

Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Kodrąb za II kwarała 2007 roku