artykuł nr 1

Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Kodrąb za III kwartał 2006 roku