artykuł nr 1

Zaproszenie na sesję nadzwyczajną, która odbędzie się 9 listopada 2021 r. o godzinie 08.00

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559, poz. 583, poz. 1005, poz. 1079, poz. 1561) zwołuję XLIII sesję Rady Gminy Kodrąb na wniosek Wójta Gminy Kodrąb.

Sesja odbędzie się w dniu 9 listopada 2022 r. o godz. 800 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Kodrębie z następującym porządkiem obrad:

I. Otwarcie i stwierdzenie quorum.

II. Przedstawienie porządku obrad.

III. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w budżecie Gminy Kodrąb na 2022 rok.

IV. Zamknięcie XLI sesji Rady Gminy Kodrąb

 

Przewodniczący Rady Gminy Kodrąb

mgr inż. Grzegorz Wierzbicki