artykuł nr 1

K O M U N I K A T Komisarza Wyborczego w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 14 sierpnia 2018 r.