artykuł nr 1

Informacja

Urząd Gminy w Kodrębie przypomina, iż od 1 lutego 2023 r. (w pokoju nr 1) będą przyjmowane wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Limit paliwa na 2023r wynosi 110 litrów na 1 ha użytków rolnych oraz 40 litrów na 1 szt. bydła. Dopłata do 1 litra będzie wynosić 1,20 zł.