artykuł nr 1

APLIKACJA 991 ASSISTANT

obrazek

Informujemy, że na stronie www.pgedystrybucja.pl dostępna jest już do pobrania pomocna aplikacja służąca poprawie komunikacji PGE Dystrybucja S.A. z Odbiorcami.

Za pośrednictwem aplikacji można korzystać z następujących Usług:

  • Aktywacja newsletter-a;
  • Przyjęcie zgłoszenia w jednej z dostępnych kategorii zgłoszeń (w tym informowanie Użytkownika o przyjęciu/zarejestrowaniu zgłoszenia);
  • Informacje o zmianach w statusie zgłoszenia;
  • Informacje o przywróceniu zasilania i/lub zakończeniu procedowania zgłoszenia;
  • Informacje o zmianach w Aplikacji  i/lub Regulaminie;
  • Inne powiadomienia lub komunikaty istotne dla Użytkownika związane z Usługami realizowanymi przez Usługodawcę.

Za pośrednictwem aplikacji można dokonać zgłoszenia w zakresie:

  • Przerwy w dostawie energii elektrycznej – częściowego lub całkowitego braku zasilania
  • Oświetlenia ulicznego, w zakresie którego PGE Dystrybucja S.A. jest właścicielem majątku oświetleniowego lub działa na zlecenie na podstawie zawartej umowy. 

  Usługodawca, zastrzega, iż Aplikacja nie jest przeznaczona do przekazywania zgłoszeń z kategorii Zgłoszeń Zagrożenia Życia. W celu dokonania zgłoszenia z kategorii Zgłoszeń Zagrożenia Życia należy się każdorazowo kontaktować pod numerem 991, a w przypadku niedostępności z ogólnopolskim nr 112.

 Korzystanie z aplikacji jest bezpłatne. Użytkownik Aplikacji może ponosić  koszty połączenia internetowego zgodnie z taryfą swojego Operatora telefonii komórkowej.

W celu uzyskania funkcjonalności wysyłania zgłoszeń użytkownik musi dokonać akceptacji regulaminu oraz RODO a następnie przeprowadzić rejestrację podając poniższe dane:

  • e-mail
  •  nr telefonu
(źródło: www.pgedystrybucja.pl)