artykuł nr 1

Gmina Kodrąb pozyskała dofinansowanie w ramach projektu „Zdalna Szkoła +” w formie grantu o wartości do 55 000,00 zł na zakup laptopów i tabletów

W odpowiedzi na ogłoszony konkurs Gmina Kodrąb złożyła wniosek i pozyskała dofinansowanie na zakup sprzętu do zdalnej nauki, który będzie umożliwiał Publicznej Szkole Podstawowej w Kodrębie i Publicznej Szkole Podstawowej w Rzejowicach uczestnictwo w zajęciach, które prowadzone mogą być w systemie kształcenia zdalnego i kontynuowanie realizacji podstawy programowej w warunkach domowych.

W dniu 02.10.2020 r. nasza gmina znalazła się na liście Grantobiorców wybranych do przyznania dofinansowania. Przyznana kwota dotacji wynosi: 55 000,00 zł. Zakupione zostaną laptopy z oprogramowaniem antywirusowym oraz tablety graficzne, które umożliwią lepsze prowadzenie lekcji nauczycielom naszych szkół.

Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1.1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” dotycząca realizacji projektu grantowego pn.: „Zdalna Szkoła +  w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej”.

Działanie jest finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. 

obrazek