artykuł nr 1

Termomodernizacja budynku Gminnego Centrum Informacji w Dmeninie

Zrealizowano projekt pn.: Termomodernizacja budynku Gminnego Centrum Informacji w Dmeninie, którego celem było kompleksowe uporządkowanie gospodarki energetycznej w budynku użyteczności publicznej.

Zakres wykonanych robót obejmował: remont kotłowni z wymianą kotła i instalacji centralnego ogrzewania, docieplenie ścian elewacyjnych i stropu nad piętrem, częściową wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, wykonanie opaski wokół budynku, wymianę obróbek blacharskich i instalacji odgromowej.

 

obrazek