artykuł nr 6

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż działki nr 168 położonej w obrębie Gembartówka

artykuł nr 7

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż działki położonej w obrębie Kodrąb nr 129/2

artykuł nr 8

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej na działce nr 164/7 obręb Kodrąb

artykuł nr 9

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej na działce nr 419/2 obręb Klizin Pierwszy