artykuł nr 1

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż działki nr 21/2 położonej w obrębie Kolonia Rzejowice

artykuł nr 2

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż działki nr 168 położonej w obrębie Gembartówka

artykuł nr 3

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż działki położonej w obrębie Kodrąb nr 129/2

artykuł nr 4

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej na działce nr 164/7 obręb Kodrąb

artykuł nr 5

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej na działce nr 419/2 obręb Klizin Pierwszy