artykuł nr 1

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż działki nr 384/2 obręb Józefów

artykuł nr 2

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż działki nr 21/2 położonej w obrębie Kolonia Rzejowice

artykuł nr 3

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż działki nr 21/2 położonej w obrębie Kolonia Rzejowice

artykuł nr 4

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż działki położonej w obrębie Kodrąb nr 91/2

artykuł nr 5

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż działki nr 21/2 położonej w obrębie Kolonia Rzejowice