artykuł nr 1

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego dzierżawcy działka nr 122 obręb Rzejowice

artykuł nr 2

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia- działka nr 694/6 obręb Kodrąb

artykuł nr 3

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia- działka nr 1041 obręb Zapolice

artykuł nr 4

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym - działka nr 426/1 obręb Dmenin

artykuł nr 5

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego dzierżawcy działka nr 290 obręb Kolonia Rzejowice