artykuł nr 11

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości rolnej nr 327 obręb Klizin Pierwszy

artykuł nr 12

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości rolnej nr 977 obręb Rzejowice

artykuł nr 13

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości rolnej nr 152/4 obręb Wólka Pytowska