artykuł nr 1

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia - działka nr 290 Kolonia Rzejowice

artykuł nr 2

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia - Gosławice, działka 1124/4