artykuł nr 1

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia - Dmenin, działka 44

artykuł nr 2

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia - Kodrąb, działka 978/2

artykuł nr 3

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia - Widawka, działki: 161 i 237

artykuł nr 4

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia - Dmenin, działka 51