artykuł nr 6

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży