artykuł nr 1

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż działek budowlanych w Kodrębie

artykuł nr 2

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż działki leśnej położonej w obrębie geodezyjnym Gembartówka

artykuł nr 3

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości położonych w obrębie geodezyjnym Kodrąb

artykuł nr 4

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości położonych w obrębie geodezyjnym Gembartówka

artykuł nr 5

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości położonych w obrębie geodezyjnym Gembartówka