artykuł nr 1

Ogłoszenie wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia poł. w Rzejowicach

O G Ł O S Z E N I E
 
 
Działając na podstawie art.35 ust 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tj. z 2010r. Nr 102, poz.651)  Wójt Gminy Kodrąb podaje do wiadomości publicznej ,  na okres 21 dni wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia   na  3 lata .
 
Lp.
Położenie
nieruchomości
Nr działki
Pow. działki
w ha
Nr Księgi
Wieczystej 
Opis nieruchomości
Przeznaczenie nieruchomości
i sposób jej zagospodarowania 
Termin
zagospodarowania
nieruchomości
 Roczna stawka
czynszu
dzierżawnego
w q żyta
 
 
1.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Rzejowice
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 977
 
 
 
 
 
 
 0,50
 
 
 
 
 
 
 
39462
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nieruchomość
 rolna 
 
 
 
 
 
 
Zgodnie ze studium zag. przestrzen. Gminy nieruchomość  jest położona w terenach rolniczej przestrzeni produkcyjnej
 
 
  -
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 0,95 q żyta
 wg ceny żyta obowiązującej do podatku rolnego w danym roku kalendarzowym
 
Kodrąb, dnia 11.10 .2010r.     Wójt Gminy Kodrąb
 
mgr Stanisław Jasiński
 
 

artykuł nr 2

Ogłoszenie wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia poł. w Dmeninie

O G Ł O S Z E N I E
 
 
Działając na podstawie art.35 ust 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tj. z 2004r. Nr 261, poz.2603 z późn. zm.)  Wójt Gminy Kodrąb podaje do wiadomości publicznej ,  na okres 21 dni wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia   na  3 lata .
 
Lp.
Położenie
nieruchomości
Nr działki
Pow.działki
w ha
Nr Księgi
Wieczystej 
Opis nieruchomości
Przeznaczenie
nieruchomości
i sposób jej za-
gospodarowania 
Termin
zagospodarowania
nieruchomości
 Roczna stawka
czynszu
dzierżawnego
w q żyta
 
1.
 
 
 
 
 
 
 
 
Dmenin
 
 
 
 
 
 
 
 
 45/3
 
 
 
 
 
 1,61
 
 
 
 
 
 
PT1R/000
42790/7
 
 
 
 
 
 
 
 
Nieruchomość
 rolna 
 
 
 
 
 
 
Zgodnie ze studium zag.przestrzen.gminy
nieruchomość  jest położona w terenach rolniczej przestrzeni
produkcyjnej
 
  -
 
 
 
 
 
 
 
 
 4,17 q żyta
 wg ceny żyta obowiązującej do podatku rolnego w danym roku kalendarzowym
 
Kodrąb, dnia 05.01 .2010r.   Wójt Gminy Kodrąb
 
  mgr Stanisław Jasiński