artykuł nr 1

Ogłoszenie wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia poł. w Lipowczycach

O G Ł O S Z E N I E
 
 
Działając na podstawie art.35 ust 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tj. z 2004r. Nr 261, poz.2603 z późn. zm.)  Wójt Gminy Kodrąb podaje do wiadomości publicznej ,  na okres 21 dni wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia   na  3 lata .
 
Lp.
Położenie
nieruchomości
Nr działki
Pow.działki
w ha
Nr Księgi
Wieczystej 
Opis nieruchomości
Przeznaczenie
nieruchomości
i sposób jej za-
gospodarowania 
Termin
zagospodarowania
nieruchomości
 Roczna stawka
czynszu
dzierżawnego
w q żyta
 
1.
 
 
 
 
 
 
 
 
Lipowczyce
 
 
 
 
 
 
 
 
 219
 
 
 
 
 
 0,61
 
 
 
 
 
 
PT1R/000
32702/1
 
 
 
 
 
 
 
 
Nieruchomość
 rolna 
 
 
 
 
 
 
Zgodnie ze studium zag.przestrzen.gminy
nieruchomość  jest położona w terenach rolniczej przestrzeni
produkcyjnej
 
  -
 
 
 
 
 
 
 
 
 1,04 q żyta
 wg ceny żyta obowiązującej do podatku rolnego w danym roku kalendarzowym
 
Kodrąb, dnia 03.12 .2009r. Wójt Gminy Kodrąb
 
  mgr Stanisław Jasiński

artykuł nr 2

Ogłoszenie wykazu nieruchom.przeznaczonych do wydzierżawienia poł.w Wólce Pytowskiej

O G Ł O S Z E N I E

 

Działając na podstawie art.35 ust 1 i 2  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tj. z 2004r. Nr 261, poz.2603 z późn. zm.)  Wójt Gminy Kodrąb podaje do wiadomości publicznej ,  na okres 21 dni,  wykaz  nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia   na okres   3   lat

 

Lp.

Położenie

nieruchomości

Nr

działki

Pow.

działki

w ha

Nr

Księgi

Wieczystej 

Opis

Nieruchomo- ści

Przeznaczenie

nieruchomości

i sposób jej za-

gospodarowania 

Termin

zagospoda

rowania

nieruchomości

 Roczna

 stawka

czynszu

dzierżawnego

w q żyta

 

1.

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

3.

 

 

 

Wólka Pytowska  

 

 

 

 

 

 

Wólka Pytowska 

 

 

Wólka Pytowska

 

 

239

 

 

 

 

 

 

252

 

 

302

 

 

0,30

 

 

 

 

 

 

0,39

 

 

0,08

 

 

 

 

32879

 

 

 

 

 

 

32879

 

 

32879

 

 

 

 

Nieruchomość

rolna

 

 

 

 

 

-„-

 

 

-„-

 

 

Zgodnie ze

studium zag. przestrzen. Gminy nieruchomość jest położona w terenach rol. przeznaczona  pod zalesienia

 

-„-

 

 

-„- w terenach  rol. przestrzeni produkt.

 

 

-

 

 

 

 

 

 

-

 

 

-

 

 

 

  0,28 q żyta

 wg ceny żyta obowiązującej do podatku rolnego w danym roku kalendarzowym

 

0,43 q żyta w/g ceny żyta j/w

 

0,12 q żyta wg ceny żyta j/w

 

Kodrąb, dnia  25.08.2008r.

artykuł nr 3

Ogłoszenie o wydzierżawieniu nieruchomości poł.w Dmeninie

O G Ł O S Z E N I E

 

Wójt Gminy Kodrąb podaje do publicznej wiadomości wykaz  nieruchomości przeznaczonych do wynajęcia w formie bezprzetargowej  na  okres 3 lat

   

Lp.

Położenie

nieruchomości

Nr działki

Pow. lokalu w m2

Nr Księgi

Wieczystej 

Opis nieruchomości

Przeznaczenie

nieruchomości

i sposób jej za-

gospodarowania 

Termin

zagospodarowania

nieruchomości

Miesięczna stawka czynszu

najmu

w zł.

 

1.

 

 

 

 

 

 

 

Dmenin

 

 

 

 

 

 

 51

 

 

 

 

 

 137

 

 

 

 

 

 

  42790

 

 

 

 

 

 

 

Budynek

piętrowy

po byłej szkole

(lokal na piętrze)

 

 

 

 

 

 

 

 

Zgodnie ze studium zag. przestrzen. gminy

nieruchomość  jest położona  w terenach po byłej szkole w sąsiedztwie zabudowy zagrodowej i jedn. do wynajęcia na działalność w zakresie prowadzenia zaocznej szkoły dla dorosłych o profilu rolniczym, ogólnokształcącym  i zawodowym

 

2009

 

 

 

 

 

 

 

 

 

200 + podatek VAT

100 (koszt ogrzewania budynku)

 

 

 

 

 

 

 

 

Kodrąb,dnia15.04.2009r.

artykuł nr 4

Ogłoszenie o wydzierżawieniu nieruchomości poł. na Widawce

O G Ł O S Z E N I E

 

 

Działając na podstawie art.35 ust 1 i 2  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tj. z 2004r. Nr 261, poz.2603 z późn. zm.)  Wójt Gminy Kodrąb podaje do wiadomości publicznej ,  na okres 21 dni wykaz  nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia   na okres   3   lat .

 

Lp.

Położenie

nieruchomości

Nr działki

Pow.działki

w ha

Nr Księgi

Wieczystej 

Opis nieruchomości

Przeznaczenie

nieruchomości

i sposób jej za-

gospodarowania 

Termin

zagospodarowania

nieruchomości

 Roczna stawka

czynszu

dzierżawnego

w q żyta

 

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

Widawka

 

 

 

 

 

 

 

 

161,237

 

 

 

 

 

 0,42

 

 

 

 

 

 

  48023

 

 

 

 

 

 

 

 

Nieruchomość

 rolna 

 

 

 

 

 

 

Zgodnie ze studium zag.przestrzen.gminy

nieruchomość  jest położona   w terenach łąk i pastwisk

 

  -

 

 

 

 

 

 

 

 

  0,63 q żyta

 wg ceny żyta obowiązującej do podatku rolnego w danym roku kalendarzowym

 

Kodrąb,dnia13.01.2009r.   Wójt  Gminy Kodrąb

 

  mgr Stanisław Jasiński