artykuł nr 1

Załącznik zawierający wzór formularza zgłoszenia pobytu czasowego znajduje się poniżej.