artykuł nr 11

Rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku strażnicy OSP na Gminny Ośrodek Kultury w Kodrębie - III etap

artykuł nr 12

Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2019 r.