artykuł nr 1

Sukcesywna dostawa oleju napędowego na potrzeby Zakładu Gospodarki Komunalnej Gminy Kodrąb w 2020r

artykuł nr 2

Przebudowa drogi gminnej nr 112261E Wólka Pytowska - Hamborowa

artykuł nr 3

Przebudowa ulicy Parkowej w Kodrębie

artykuł nr 4

Przebudowa ulicy Parkowej w Kodrębie

artykuł nr 5

Przebudowa drogi wewnętrznej w Kolonii Rzejowice