artykuł nr 6

Gmina Kodrąb- przetarg nieograniczony p.n. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Kodrąb

artykuł nr 7

Gmina Kodrąb- przetarg nieograniczony p.n. Budowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Górnej i ul. Słonecznej w Kodrębie

artykuł nr 8

Gmina Kodrąb- przetarg nieograniczony p.n. Budowa boiska wielofunkcyjnego, ogólnodostępnego w miejscowości Dmenin

artykuł nr 9

Zakład Gospodarki Komunalnej Gminy Kodrąb- pisemny przetarg publiczny na sprzedaż składnika majątku ruchomego: Samochód STAR 200C z cysterną o pojemności 5 tyś litrów. Rok produkcji 1981, stanowiący własność Zakładu Gospodarki Komunalnej Gminy Kodrąb

artykuł nr 10

Gmina Kodrąb- Przetarg nieograniczony p.n. Remont cząstkowy dróg gminnych o nawierzchni bitumicznej,na terenie Gminy Kodrąb w 2013 r.