artykuł nr 1

Ogłoszenie

Zgodnie z Uchwałą Nr 1/2023 r. Krajowej Rady Izb Rolniczych z dnia 22 lutego 2023 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania wyborów do walnych zgromadzeń izb rolniczych, na dzień 24 września 2023 r. zarządzono wybory do walnych zgromadzeń izb rolniczych.

W związku z tym do dnia 20 czerwca 2023 roku prosimy o zgłaszanie kandydatur na członka Komisji Okręgowej w wyborach do Rad Powiatowych Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego. Więcej informacji w załącznikach poniżej.