artykuł nr 1

Uchwała Nr II/234/2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 30 listopada 2020 roku

artykuł nr 2

Uchwała Nr II/235/2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 30 listopada 2020 roku

artykuł nr 3

Informacja dodatkowa ZGPR za 2019 r.

artykuł nr 4

Informacja dodatkowa ZGPR za 2018 r.

Załączniki:
Bilanse ZGPR356 KB
Informacja dodatkowa211 KB
artykuł nr 5

Uchwała Nr II/206/2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 23 listopada 2018 roku

Dostępne kategorie:
Opinie i budżet