artykuł nr 1

Kalendarz polowań przez koła łowieckie 2022-2023 r.

artykuł nr 2

OBWIESZCZENIE w sprawie miejsca przechowywania książki ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym oraz o sposobie udostępniania informacji zawartych w książce ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym i ich zakresie

artykuł nr 3

Miejsce przechowywania książek ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym

artykuł nr 4

Obwieszczenie Marszałka Województwa Łódzkiego z dnia 1 lutego 2021 r.

Podaje się do publicznej wiadomości informację o sporządzeniu projektu uchwały Sejmiku Województwa Łódzkiego w sprawie podziału województwa łódzkiego na obwody łowieckie oraz zaliczenia obwodów łowieckich do kategorii.

artykuł nr 5

Kalendarz polowań przez koła łowieckie 2021-2022 r.