artykuł nr 6

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE NA LATA 2019 - 2024 - konsultacje społeczne

Kodrąb, 15.01.2020 r.

Wójt Gminy Kodrąb informuje o przeprowadzeniu konsultacji projektu Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2019 – 2024.

Z projektem ww. programu można zapoznać się za pośrednictwem stron internetowych Gminy Kodrąb lub bezpośrednio w pok. nr 2 Urzędu Gminy w Kodrębie.

Uwagi, wnioski, opinie do projektu można zgłaszać do dnia 28 stycznia 2020 r. osobiście w formie pisemnej w siedzibie Urzędu Gminy Kodrąb, pok. nr 2.

artykuł nr 7

Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Kodrąb na 2020 rok-konsultacje społeczne

Kodrąb, 06.12.2019 r.

Informacja

Wójt Gminy Kodrąb informuje o przeprowadzeniu konsultacji projektu Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Kodrąb na 2020 rok.

Z projektem ww. programu można zapoznać się za pośrednictwem stron internetowych Gminy Kodrąb lub bezpośrednio w pok. nr 3 Urzędu Gminy w Kodrębie.

Uwagi, wnioski, opinie do projektu można zgłaszać do dnia 20 grudnia 2019 r. osobiście w formie pisemnej w siedzibie Urzędu Gminy Kodrąb, pok. nr 3.

artykuł nr 8

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2020 rok- konsultacje społeczne

Kodrąb, 06.12.2019 r.

Informacja

Wójt Gminy Kodrąb informuje o przeprowadzeniu konsultacji projektu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Kodrąb na 2020 rok.

Z projektem ww. programu można zapoznać się za pośrednictwem stron internetowych Gminy Kodrąb lub bezpośrednio w pok. nr 3 Urzędu Gminy w Kodrębie.

Uwagi, wnioski, opinie do projektu można zgłaszać do dnia 20 grudnia 2019 r. osobiście w formie pisemnej w siedzibie Urzędu Gminy Kodrąb, pok. nr 3.

artykuł nr 9

Gminny Program Wspierania Rodziny w Gminie Kodrąb na lata 2019 - 2021

Wójt Gminy Kodrąb informuje o przeprowadzeniu konsultacji projektu Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Kodrąb na lata 2019 – 2021.

Z projektem ww. programu można zapoznać się za pośrednictwem stron internetowych Gminy Kodrąb lub bezpośrednio w pok. nr 3 Urzędu Gminy w Kodrębie.

Uwagi, wnioski, opinie do projektu można zgłaszać do dnia 2 lipca 2019 r. osobiście w formie pisemnej w siedzibie Urzędu Gminy Kodrąb, pok. nr 3.

artykuł nr 10

Zarządzenie nr 22/2019 Wójta Gminy Kodrąb z dnia 25 lutego 2019 r.