artykuł nr 1

Statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kodrębie jest jednostką organizacyjną Urzędu Gminy Kodrąb. Podstawę prawną działalności Ośrodka stanowi Statut Ośrodka.
Załączniki:
Zmiana do Statutu464 KB
Statut GOPSMB