artykuł nr 31

Obwieszczenie Wójta Gminy Masłowice

artykuł nr 32

Obwieszczenie Wójta Gminy Radomsko

artykuł nr 33

Obwieszczenie Wójta Gminy Radomsko

artykuł nr 34

Obwieszczenie Wójta Gminy Kodrąb, dotyczy realizacji przedsięwzięcia pn: "Budowa instalacji fotowoltaicznej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach nr ewid 11, 12, 13, 14, 31, 32 oraz 272 obręb Widawka, gm. Kodrąb"

artykuł nr 35

Obwieszczenie Wójta Gminy Kodrąb, dotyczy realizacji przedsięwzięcia pn: "Budowa instalacji fotowoltaicznej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach nr ewid 17, 18, 23, 24 oraz 25 obręb Widawka, gm. Kodrąb"