artykuł nr 26

UCHWAŁA NR XLIX/352/23 RADY GMINY KODRĄB z dnia 2 marca 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kodrąb na 2023 rok

artykuł nr 27

UCHWAŁA NR XLIX/351/23 RADY GMINY KODRĄB z dnia 2 marca 2023 r. w sprawie określenia zasad udzielenia dotacji ze środków pochodzących z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na obszarze Gminy Kodrąb

artykuł nr 28

UCHWAŁA NR XLIX/350/23 RADY GMINY KODRĄB z dnia 2 marca 2023 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/200/17 Rady Gminy Kodrąb z dnia 29 czerwca 2017r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji z budżetu gminy na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków a znajdujących się na terenie Gminy Kodrąb

artykuł nr 29

UCHWAŁA NR XLVIII/349/23 RADY GMINY KODRĄB z dnia 8 lutego 2023 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Wójta Gminy Kodrąb

artykuł nr 30

UCHWAŁA NR XLVIII/348/23 RADY GMINY KODRĄB z dnia 8 lutego 2023 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023