artykuł nr 16

Zarządzenie Nr 73/2022 Wójta Gminy Kodrąb z dnia 16 listopada 2022 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej w Urzędzie Gminy Kodrąb

artykuł nr 17

Zarządzenie Nr 72/2022 Wójta Gminy Kodrąb z dnia 14 listopada 2022 r. w sprawie projektu budżetu Gminy Kodrąb na 2023 rok

artykuł nr 18

Zarządzenie Nr 71/2022 Wójta Gminy Kodrąb z dnia 14 listopada 2022 r. w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kodrąb na lata 2023 - 2037

artykuł nr 19

ZARZĄDZENIE Nr 70/2022 WÓJTA GMINY KODRĄB z dnia 9 listopada 2022 r. w sprawie upoważnienia pracowników socjalnych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kodrębie do przeprowadzania wywiadów środowiskowych w sprawach o przyznanie dodatku węglowego

artykuł nr 20

Zarządzenie Nr 69/2022 Wójta Gminy Kodrąb z dnia 9 listopada 2022 r. w sprawie ustalenia planu finansowego rachunków środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 Gminy Kodrąb