artykuł nr 16

ZARZĄDZENIE Nr 58/2022 WÓJTA GMINY KODRĄB z dnia 28 września 2022 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kodrębie do prowadzenia postępowań w sprawach dodatków, o których mowa w ustawie z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw, a także do wydawania decyzji w tych sprawach

artykuł nr 17

Zarządzenie Nr 57/2022 Wójta Gminy Kodrąb z dnia 31 sierpnia 2022 r. w sprawie zmiany planu finansowego rachunku środków z Funduszu Pomocy Gminy Kodrąb

artykuł nr 18

Zarządzenie Nr 56/2022 Wójta Gminy Kodrąb z dnia 31 sierpnia 2022 r. w sprawie wykonania budżetu Gminy Kodrąb na 2022 rok

artykuł nr 19

ZARZĄDZENIE NR 55/2022 WÓJTA GMINY KODRĄB z dnia 31 sierpnia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok

artykuł nr 20

ZARZĄDZENIE Nr 54/2022 WÓJTA GMINY KODRĄB z dnia 22 sierpnia 2022 r. w sprawie upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kodrębie do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących wypłaty dodatku węglowego