artykuł nr 16

Zarządzenie Nr 77/2022 Wójta Gminy Kodrąb z dnia 29 listopada 2022 r. w sprawie ustalenia planu finansowego rachunków środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 Gminy Kodrąb

artykuł nr 17

Zarządzenie Nr 76/2022 Wójta Gminy Kodrąb z dnia 29 listopada 2022 r. w sprawie zmiany planu finansowego rachunku środków z Funduszu Pomocy Gminy Kodrąb

artykuł nr 18

Zarządzenie Nr 75/2022 Wójta Gminy Kodrąb z dnia 29 listopada 2022 r. w sprawie wykonania budżetu Gminy Kodrąb na 2022 rok

artykuł nr 19

ZARZĄDZENIE Nr 74/2022 WÓJTA GMINY KODRĄB z dnia 28 listopada 2022 r. w sprawie upoważnienia kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kodrębie do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących wypłaty dodatku elektrycznego

artykuł nr 20

Zarządzenie Nr 73/2022 Wójta Gminy Kodrąb z dnia 16 listopada 2022 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej w Urzędzie Gminy Kodrąb